TVISTELÖSNING

Ingen vill hamna i tvist, men tvister uppstår förr eller senare i nästan all affärsverksamhet.

Trenden går mot att rättsprocesser blir alltmer omfattande, komplexa och responstiden kortare. Vår erfarenhet och spetskompetens inom processföring och säkerhetsåtgärder är därför mycket värdefull för våra kunder. Ofta arbetar våra skickliga processadvokater i team med specialister inom det område tvisten berör. Detta är en kraftfull kombination som tydligt påverkar kundens möjlighet att vinna framgång.

Anlita oss som skiljeman

Vi företräder parter inför domstol, skiljenämnd och myndigheter. I skiljeförfaranden anlitas vi även som skiljemän.
Seger för Europea i Marknadsdomstolen

Förvaltningsrätten ger Veidekke rätt i en överprövad upphandling

Mateks varumärke inte förväxlingsbart med Länsförsäkringars

Matek och Länsförsäkringar i EU-domstolen

 

VÅRT SPECIALISTTEAM HJÄLPER DIG BLAND ANNAT MED:

  • Utredningar och processlägesbedömningar
  • Domstolsförfaranden
  • Skiljeförfaranden
  • Skiljemannauppdrag
  • Myndighetsförfaranden
  • Disciplinära förfaranden
  • Förlikningar
  • Medlingar

 

"Ingen vill vara med om en rättsprocess. Förr eller senare uppstår dock tvister i nästan alla företag, och vi kan hjälpa dig att hantera dem"

"Utvecklingen går mot alltmer omfattande och komplexa rättstvister med kortare svarstider. Vår erfarenhet och specialistkompetens inom rättstvister och säkerhetsförfaranden har därför stort värde för våra kunder"